(C)

1. Halléluja, lof sy die Heer; aanbid die Vader, gee Hom eer, die bron van alle dinge!
Roem immer sy barmhartigheid, sy wysheid, mag en majesteit - sing lof, o sterwelinge!

2. Halléluja, die Seun sy lof,
gedaal vanuit die hemelhof
tot heil van doemelinge!
Vir sondaars het Hy eens gesterf, die lewe deur sy dood verwerf - sing lof, o sterwelinge!

3. Halléluja, die Gees sy eer!
Soos in sy tempel daal Hy neer in Christus volgelinge,
Hy wat ons troos en leer en lei, en vir die hemel voorberei - sing lof, o sterwelinge!

4. U, Vader, Seun en Gees, sy prys! Ons sing U lof op eng'lewys
met al die hemelinge.
Heer, drie maal heilig, U sy eer en roem, daar U as God regeer - sing lof, o sterwelinge!