(G/A)

1. Ons harte is verheug dat God
beskik oor heel ons lewenslot,
dat deur Hom aan ons vreugde^of leed, soos ons behoef, word toegemeet.

2. Hy wat ons gans' bestaan deurskou, ons smarte in sy weegskaal hou, Hy weet die beste^of ongeneugt' ons voorberei vir hemelvreugd'.

3. Hy wat sy eie weg wil gaan,
sien dwaallig soms vir sterre aan, en as die skynsel hom bekoor,
dan dwaal hy van die regte spoor.

4. God ken alleen die regte pad wat uitloop op die hemelstad; Hy weet of voor- of teëspoed die beste is vir ons gemoed.

5. Vul dié verwagting ons gemoed, is al sy dade enkel goed,
wyl elke las, na Gods beleid, ons vorm tot hoër saligheid.

6. Hy wat deur hierdie aardse dal
ons lei en bystaan waar ons val, het vir ons koms aan gindse strand sy eewge liefde^en trou verpand.

7. Waar niemand anders help, help Hy, as almal vlug, staan Hy ons by;
in rus en vreugde, nood en stryd, bly Hy dieselfde ál die tyd.

8. As ons die doodsvallei betree,
gaan selfs ons beste vriend nie mee; maar Hy, die troue Vriend in nood, gelei ons selfs oor graf en dood.

9. Kom, tree ons dan bemoedigd voort, in vast' vertroue op sy Woord;
al lei ons weg deur smart en vrees, tog sal die einde salig wees!