(G)

1. Salig om in eie oë
ons gering te ag voor God; diep afhanklik, ingetoë,
stil berustend in ons lot, needrig, kinderlik en stil
ons te voeg slegs na sy wil.

2. Is ons eie wil afkerig,
en so dikwels kwaadgesind,
na u wil so min begerig,
waar ons harte rus kan vind - werp die onwil dan, o Heer, deur u Gees in ons terneer!

3. Wat ons is, al ons vermoë, wat ons lief is, al ons lus, die begeerte van ons oë, ons genoeë en ons rus - alles moet ons dankbaar-bly aan die Heer ten offer wy!

4. Ons is gans en al onwaardig! Eis U dan u gifte weer, nimmer is dit onregvaardig, want van U is alles, Heer! Dit is maar geleende goed
uit u milde owervloed.

5. U slegs is ons dank verskuldig; en waar U ons liefste vra,
moet ons moedig en geduldig selfs ook dié beproewing dra. In u wysheid wil U, Heer,
alles tot ons beswil keer.

6. Vra ons dan wat goed of kwaad is - Vader, U beskik ons lot;
wat die einddoel van u Raad is -
dit is alles goed, o God!
Lout're goedheid, wysheid is wat die Wysheid self beslis.

7. Mag u Naam maar al die ere in ons lief en leed ontvang; wat U ook al doen, o Here - dit is al wat ons verlang!
Dis ons eer, ons saalge lot, niks voor U te wees, o God!