(D/E)

1. Sal dit leë hande wees,
en 'n siel oor skuld bevrees,
as ek voor Hom by die groot wit
troon moet staan?
Moet my hart vol skaamte wees,
met my naam daar uitgelees,
en my werk geen eer vir sy geliefde Naam?

2. Watter bittere berou,
as ek daar my Heer aanskou,
met talente wat Hy leen, deur my verbeur?
As geen siel van my kan sê:
"Ek wil jou as vriend hier hê,
want deur jou het ek die Heiland leer bemin!"

3. Wil ek dankbaarheid bewys,
vir die liefde wat Hy wys,
laat my werk totdat die skemerskadu's daal;
dat 'n liefdegawe klein,
ek mag bring na sy terrein,
en nie leë hande hê as Hy my haal.

4. Is die oestyd eens verby,
sal Hy dan kan sê van my:
"Jy is welkom, hier's vir jou 'n plek berei!"
Sal ek Hom met gerwe dien,
of moet Hy slegs blare sien
by 'n siel vir wie Hy soveel smart moes ly?

5. Word die boeke oopgeslaan
en ons dade nagegaan,
sal my lewe voor Hom rein wees soos die sneeu?
Is my lewenstaak voltooi,
sal ek Hom hoor sê: "Dis mooi!
Neem die lewenskroon wat Ek in liefde gee!"