(G)

1. U, my erf'nis, ewig, heilig,
meer as enig' vriend vir my;
maak my pelgrimsreis tog veilig,
laat my wandel aan u sy.

Koor
Naby U, naby U, naby U, naby U,
maak my pelgrimsreis tog veilig,
laat my wandel naby U.


2. Vir geen aardse eer of rykdom,
nóg plesier, aanbid ek U,
maar my kruis dra ek met blydskap,
as ek wandel naby U.

Koor
Naby U, naby U, naby U, naby U,
maar my kruis dra ek met blydskap,
as ek wandel naby U.


3. Lei my deur die donker skadu's,
wat die lewe so omring,
as die hemelpoort dan oopgaan,
lei my, Heiland, daar ook in.

Koor
Naby U, naby U, naby U, naby U,
as die hemelpoort dan oopgaan,
lei my, Heiland, daar ook in.