(D)

1. Jesus gaan deur Jerigo,
op weg na Golgota,
waar die Seun van God vir ons
so swaar die straf moes dra;
al die lyding en die siekte
wat op aarde kom,
Hy't in alles deelgeneem,
want alles was op Hom.

Koor
Heiland, ek geloof,
gee my nou 'n geest'lik oog;
Heer van Jerigo,
skenk my u verlossing ook.


2. Jesus gaan deur Jerigo,
die blinde hoor Hy kom,
hy laat niemand hom meer keer,
hy roep hardop na Hom;
dit is nou vandag my kans,
ek laat Hom nooit verby,
"Heer, ek wil so graag ook sien,
ontferm U oor my!"

3. Jesus gaan deur Jerigo,
Saggeus wil Hom graag sien,
uit 'n boom kyk hy toe neer
na Jesus wat daar kom;
Jesus roep: "Kom af, my vriend,
by jou wil Ek gaan bly!"
Redding kom toe vir sy huis,
ja, elkeen word bevry.

4. Jesus gaan deur Jerigo,
Hy gaan ook hier verby,
as jy Hom roep, maak Hy jou
van al jou sonde vry;
as jy net gelowig nou
jou sonde wil bely,
maak die Heer van Jerigo
jou hart ook rein en bly.