(D)

1. Heer, vir môre sal ek U bid,
hou my, bewaar my, net vir vandag; Heer, vir môre sal ek nie vrees,
'k weet U sal môre nog met my wees.

Koor
Net vir vandag Heer, net vir vandag; hou my en bewaar my, net vir vandag!

2. Hou my van struikel, hou my van kwaad, maak my beminlik, net soos U, Heer; hou my van sonde, laat ek nie dwaal,
laat my nou sterk wees, net vir vandag.

3. Heer, vir môre sal ek U bid,
stuur nou die Trooster, Heilige Gees, om my te lei, Heer, langs hierdie weg; dan weet ek môre sal ek nie vrees.

4. Heer, vir môre sal ek U bid,
ek is so hulp'loos in eie krag;
skenk 'n gebedsgees diep in my hart, laat ek meer bid, Heer, op U bly wag.