(G)

1. Jare gelede, in die ou Jerusalem,
in die hofsaal voor Pilatus, staan 'n Man;
verwerp en verstote,
Hy dra 'n doringkroon,
die Man met die purperkleed.

Koor
Maar die skare skree eendragtig:
"Kruisig, kruisig Hom!"
Die Man met die purperkleed.
Maar die skare skree eendragtig:
"Kruisig, kruisig Hom!"
Die Man met die purperkleed.


2. Hy was bekend met krankheid,
met smarte en pyn,
Hy neem al ons sonde op Hom;
versoek deur die duiwel,
en deur mense verlaat,
die Man met die purperkleed.

3. Hy weet sy beker wag daar
in bang Getsemane,
Hy bid: "Vader, laat dit verby!"
Hy word verraai deur Judas
en deur Petrus verloën,
die Man met die purperkleed.

4. Hy neem sy kruis en dra dit
tot op Golgota,
verbrysel en deurboor was Hy daar;
hul spuug op Hom en slaan Hom,
sy klere word verdeel,
die Man met die purperkleed.