(G/A)

1. O dink aan die huis, ver van hier, waar verlostes, onsterflik en skoon, aan die oewers van Gods heilsrivier, beklee staan in wit voor die troon!

Koor
Ver van hier, ver van hier,
o dink aan die huis, ver van hier! }2x

2. Die saliges is reeds ver van hier, hulle wag aan die end van die baan; hulle rus onder Gods heilsbanier,
van leed en van lyding ontdaan!

3. Ek soek ook die heil, ver van hier, en ek smag na die heerlike rus,
wat my wag deur Gods wyse bestier, daar ginds aan die salige kus!

4. Weldra is ook ek ver van hier,
ja, reeds nader die end van my reis, waar ek fees met die dierb'res sal vier, wat wag in die hemelpaleis!