(A/Bb/C)

1. Eenmaal sal Jesus weer na ons terug kom, en God se oordeel 'n aanvang neem; want Hy't belowe Hy gaan weer terug kom, net soos Hy opvaar, daal Hy weer neer.

Koor
En die basuin sal helder weerklink, ja, en ons sal Hom sien in majesteit!
As Hy weer terug kom in krag en glorie, sal die basuin klink die wêreld deur!

2. Dan sal die Heiland kom op die wolke, en plegtig hou Hy oordeel oor ons;
en dan gaan Jesus self heers as Koning, daar op die grote oordeelsdag.

3. Dan sal ons ouers ons tegemoet kom, kinders sal ons met blydskap begroet; dit is die grootste van alle dae,
dit is die grote oordeelsdag.

4. Eens sal ons oë Jesus sien terugkom, tot oordeel word die volk're geroep; Hy sit as Regter, o, so verheerlik, daar op die grote oordeelsdag.