(D)

1. Jesus, o Jesus, bly by my,
Meester, o gaan my nie verby;
Jesus, U het so swaar gely,
Meester, o Meester, net vir my.

Koor
Jesus, U was vir my deurboor,
daarom het ek u stem gehoor;
Jesus, U was my met u bloed,
en bring vrede in my gemoed.


2. Daar op die heuwel Golgota,
het U my sondelas gedra;
en met 'n hart vol liefde teer,
het U vir my gesterf, o Heer.

3. Vul my nou Heer, met u Heil'ge Gees,
want sonder U wil ek nooit wees,
ek het u vrede reeds gevind,
maak my, o Meester, nou u kind.