(F)

1. Halleluja, Jesus Christus
lê vir ons sy lewe af!
Hy's oor dood en hel oorwinnaar,
is verrese uit die graf.

Koor
Halleluja, blye tyding:
Jesus leef, en sterf nie meer!
Halleluja, lof, aanbidding,
ewig lof aan Hom, die Heer!


2. Halleluja, Jesus leef nou
as ons hoogverhewe Hoof;
deur sy Gees getuig Hy in ons -
ewig word sy Naam geloof!

3. Halleluja, groot verblyding:
Hy wat dood was, leef omhoog!
Ons gaan ewig met Hom lewe,
steeds op Hom gerig ons oog.

4. Halleluja, loof die Heiland:
weldra sal ons by Hom woon!
Dan leef ons met Hom verenig,
saamgeskaar rondom sy troon!