(A/G)

1. Aanskou My, staande aan jou deur
en stel my smeking nie teleur,
neem, moeë hart, my liefde aan.
O laat My in! O laat My in!

2. Ek dra die doringkroon vir jou,
geduldig, lank wag Ek tot nou;
o sondig' hart, mag Ek tog win?
O laat My in! O laat My in!

3. Laat My vergeefs nie pleit by jou,
gedenk aan al my smart en rou;
my sterwe was om jou te win.
O laat My in! O laat My in!

4. Ek bring jou hemelvreugde soet,
vergewing, rus vir jou gemoed.
O moeë hart, sal dit jou win?
O laat My in! O laat My in!