(F)

1. Wat 'n vriend het ons in Jesus,
wat ons sondestraf wou dra,
wat 'n voorreg dat ons alles
in gebed van God kan vra;
o hoe dikwels mis ons vrede,
as daar pyn en kommer kwel,
oor ons nie gelowig alles
in gebed aan God vertel.

2. Ons beproewings en versoekings,
wat ons moeilikheid mag wees,
kan ons altyd maar vrymoedig
tot ons God bring sonder vrees;
trouer vriend was nooit gewees nie,
in ons droefheid neem Hy deel;
as ons swakheid en gebreke
in gebed aan Hom meedeel.

3. As ons onder sorg gebuk gaan
en ons laste word te swaar,
is ons toevlug maar tot Jesus,
ons gebed verhoor Hy daar;
as ons vriende ons verlaat het,
dra ons hul op aan die Heer,
in sy arms is ons veilig,
Hy vertroos ons keer op keer.