(A/G)

1. Hou U my hand, ek is so swak, so hulp'loos; ek waag geen tree as U nie met my gaan! Hou U my hand, want dan, o liewe Heiland, val vrees vir kwaad my nie gedurig aan!

2. Hou U my hand, en trek my daagliks nader, ja, nader by Uself, my hoop, my al!
Hou U my hand, sodat ek nimmer dwaal nie; en as ek struikel, laat my tog nie val.

3. Hou U my hand, die pad is steil en donker, totdat u godd'lik' lig rys voor my oog!
En as ek deur geloof die glans gewaar word, dan styg 'n loflied uit my hart omhoog.

4. Hou U my hand by gindse donker water, die doodsrivier, deur U oorbrug vir my; laat dan u hemellig die stroom verhelder; dat elke golf daarop deurskynend sy!